สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ความหมาย

สำนวนคือ ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีความหมายพิเศษไม่ตรงกับความหมายที่ใช้ตามปกติทั้งนี้อาจจะเป็นคำที่มีความหมายโดยนัยหรือความหมายในเชิงเปรียบเทียบเป็นลักษณะคำพูดที่รวมใจความยาวๆให้กะทัดรัดบางส่วนอาจหมายถึงสุภาษิตและคำพังเพยด้วย

สุภาษิตคือ คำพูดที่ถือเป็นคติ มีความลึกซึ้งใช้สั่งสอนถือเป็นการวางแนวและแสดงค่านิยมของมนุษย์มาแต่โบราณกาล เช่น สุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตพระร่วง ก็มีข้อความสั่งสอนที่ค่านิยมของสมัยนั้นๆไว้อย่างชัดเจนตลอดจนพุทธสุภาษิตคำสั่งสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

คำพังเพยคือ เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่างๆที่ใช้ติชม ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความเชื่อถือและค่านิยม อันเป็นลักษณะของคนไทย เช่นค่านิยมในการยกย่องผู้อาวุโส เคารพครูบาอาจารย์และนิยมความสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน     

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น